Ondernemingsplan

Een Ondernemingsplan is een plan waarin gedetailleerd beschreven staat hoe de (startende) ondernemer zijn onderneming wil opzetten of verder door wil ontwikkelen. Een Ondernemingsplan schrijven is dus niet alleen voorbehouden aan startende ondernemers. Het zijn ook gevestigde ondernemers die regelmatig een nieuw Ondernemingsplan moeten schrijven bijv. in geval ze zich op een nieuwe markt willen richten, bij introductie van nieuw product of dienst of extra financiering willen aanvragen.

Een Ondernemingsplan wordt ook wel Bedrijfsplan genoemd. In een Ondernemingsplan zet je in feite je plan van aanpak uiteen. Je geeft antwoord op vragen als:


Als je al deze vragen in het Ondernemingsplan eerlijk beantwoordt, toelicht en onderbouwt krijgen zowel jij als potentiële investeerders inzicht in de haalbaarheid van jouw plannen.
In eerste instantie is het Ondernemingsplan bedoeld om je zakelijke plannen concreet te maken, maar je schrijft een Ondernemingsplan meestal niet alleen voor jezelf. In het geval dat je bij een financiële instelling gaat aankloppen om de financiering voor jouw bedrijf rond te krijgen, is een goed Ondernemingsplan zelfs verplicht. Maar ook in alle andere gevallen verdient het absoluut aanbeveling om een gefundeerd Ondernemingsplan te maken.

Inhoud van het Ondernemingsplan

Een Ondernemingsplan bevat meestal een korte samenvatting met in enkele woorden de hoofdreden waarom de onderneming gestart is. Daarnaast wordt kort de ondernemer zelf beschreven en wordt veel aandacht gegeven aan het product en/of dienst, de markt waarin de onderneming gaat opereren, de concurrentie en de organisatie. Bij de laatste komen zaken als de huisvesting, verzekeringen, personeel, uitbesteden van administratie etc. aan bod. Tot slot zullen alle punten financieel moeten worden onderbouwd.
Neve Consultancy gebruikt een zelf ontwikkeld Ondernemingsplan-format. Een format dat zowel door Banken, Qredits, Financieringsmaatschappijen, Gemeenten en UWV als kwalitatief hoogstaand wordt beoordeeld. Het format bestaat uit twee onderdelen:

Deel 1: De Ondernemer, Organisatie en Markt

Deel 2: Financieel Plan:

Het schrijven van een Ondernemingsplan is een specialisme

Het schrijven van een Ondernemingsplan kost veel tijd, hetgeen de startende en gevestigde ondernemer vaak niet heeft. De informatie is vaak wel aanwezig maar hoe zet je deze informatie om in een gestructureerd plan en hoe vertaal je alles naar concrete cijfers.
Neve Consultancy is al jaren gespecialiseerd in het schrijven van Ondernemingsplannen en begeleiden van de (startende) ondernemer bij het schrijven ervan.

Tarief

Prijs voor het opstellen van een ondernemingsplan is o.a. afhankelijk van de branche, soort product/dienst en beschikbare achterliggende (financiële en markt) informatie.
Aan de hand van een eerste gratis gesprek kunnen wij een inschatting maken en een definitieve offerte doen. Begeleiding bij het schrijven van een ondernemingsplan kost € 75,00 exclusief BTW per uur.

Contact