Opstellen Offerte en Factuur

De workshop is bedoeld voor gevestigde ondernemers, freelancers en ZZP-ers en diegenen die op het punt staan met hun bedrijfsactiviteiten te starten.
De volgende zaken komen aan de orde:

Opstellen Offerte:

Opstellen Factuur:

Een ondernemer die diensten of producten levert kan deze factureren. Deze factuur moet echter aan wettelijke eisen voldoen.
In de workshop wordt uitgebreid ingegaan op deze eisen en wordt bovendien aandacht geschonken aan het vervolg indien jouw factuur niet op tijd wordt betaald.
De workshop bestaat uit 1 dagdeel van 3,5 uur.