Online Boekhouden

Boekhouden wordt vaak als nogal droog en saai ervaren. Middels deze praktische en interactieve workshop bieden wij de stof realistisch en levendig aan.
Doel van de cursus is dat iedereen na afloop van de cursus in staat is een simpel boekhouding te voeren binnen het online Boekhoudprogramma en in staat is een eenvoudige Balans en Verlies- en Winstrekening te lezen.
De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van elk 3 uur.

Na de kennismaking wordt uitleg gegeven over de opzet van de cursus met het gebruik van een online Boekhoudprogramma en wordt noodzaak van het boekhouden, in het kort en schematisch de dagboekmethode en de manier waarop de boekhoudstukken moeten worden gearchiveerd, behandeld.
Welke posten komen op de Balans en de Verlies-en Winstrekening, hoe hou ik een Kasboek bij?
Aan de hand van een Case van de onderneming "Foodshop East West" worden Grootboekrekeningen ingevoerd en gewijzigd, Debiteuren, Crediteuren relaties en Openingsbalans ingevoerd. Daarna gaan we aan de hand van verkoop - en inkoopfacturen, bonnen, dagafschriften de verschillende mutaties boeken.
De cursus wordt besloten met het samenstellen van de Balans en Verlies- en Winstrekening en het leren lezen en interpreteren van deze financiële rapportage

Het online Boekhoudprogramma wordt centraal behandeld met behulp van Beamer, Cursisten maken gebruik van Laptops of Tablets. Cursus Reader, opgaven en uitwerkingen worden verstrekt.