Quickscan

Deze workshop is nuttig en interessant voor m.n. starters.
Tijdens de workshop worden je instrumenten aangereikt en wordt je inzicht verschaft in hoe je zelf snel en effectief een haalbaarheidsanalyse op het door jouw op te starten bedrijf kan toepassen.
Doel van de Quick Scan is om snel te weten te komen of jouw idee concreet genoeg is, te realiseren is, kans van slagen heeft, of de bedrijfskosten te dekken zijn en of je als ondernemers er van kan leven. Na afloop krijg je materiaal uitgereikt waarmee je zelf de Quick Scan kan uitvoeren.
De workshop bestaat uit 1 dagdeel van 3,5 uur.